windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | office-2016-key  | office-2016-product-key  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | office-2016-key  | office-2016-keys  | office-2016-product-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | office-2016-key  | office-2016-keys  | office-2016-product-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | office-2013-key  | office-2013-keys  | office-2013-product-key  | office-2013-product-keys  | office-2013-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | office-2010-key  | office-2010-keys  | office-2010-product-key  | office-2010-product-keys  | office-2010-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  |
Best selection of premium Joomla 1.6 templates
Protectia datelor personale

I.   Numele/Denumirea operatorului

SC CARO TRAINER SRL cu sdiul social in Str.Avram Iancu nr.18-20, Sector 2 Bucuresti, Punct de lucru in Str. Avram Iancu nr.16, C.U.I. 7786957, Inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/12457/2005, înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20685, telefon 031.228.27.50, email: office@carotrainer.ro,  denumita in continuar CT.

II.  Categorii de persoane
CT - prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevazut la secţiunea III.
a) Angajati si angajatori ai societatilor de constructii din regiune Bucuresti-Ilfov
b) Orice persoana fizica care are raposrturi de natura comerciala sau contractuala cu firmele de constructii din zona Bucuresti-Ilfov si care participa la activitati pe santierele acestora.
c) Orice persoana fizica care participa la actiunile desfasurate de CT in scopul prevazut la sectiunea III.

III. Scopul colectarii şi prelucrării
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice CT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la secţiunea II.
 Scopul colectării datelor este derularea Proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 3, D.M.I. 3.2 "CONSTRUIESTE IN SIGURANTA! – Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor”

IV. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane REgiune Bucuresti Ilfov, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 202A sector 6 Bucuresti.

 

V. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate
La cererea persoanelor fizice CT confirma dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. CT se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.
Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre CT a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către CT sau direct la sediul CT din Bucureşti, Str. Avram Iancu nr.16 sector 2 . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


stiri & evenimente
Newsletter: