windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | office-2016-key  | office-2016-product-key  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | office-2016-key  | office-2016-keys  | office-2016-product-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | office-2016-key  | office-2016-keys  | office-2016-product-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | office-2013-key  | office-2013-keys  | office-2013-product-key  | office-2013-product-keys  | office-2013-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | office-2010-key  | office-2010-keys  | office-2010-product-key  | office-2010-product-keys  | office-2010-activation-key  | windows-7-product-key  | windows-7-key  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  | windows-7-key  | windows-7-keys  | windows-7-product-key  | windows-7-ultimate  | windows-7-ultimate-sp1  | windows-7-professional  | windows-7-home-premium  | cheap-windows-7-keys  | windows-7-key-sale  | windows-7-iso  | windows-7-activation-key  | windows-7-download  | windows-7-os-download  |
Best selection of premium Joomla 1.6 templates
Derulare achizitii

05-11-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Servicii de formare profesională in domeniul sanatatii si securitatii in munca  Curs  Inspector în Domeniul Securităţii şi sănătăţii în Munca  firmei PRO RISC  SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 5 Str. Sold Ene Morodan nr.10 Bloc M90 scara B ap. 53 telefon 0374.00.48.42 fax: 0374.09.19.51, pretul oferit de 12.600 lei fara  TVA, pretul contractului 12.000 lei fara TVA la care se adauga 0 lei TVA. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost pretul cel mai mic

Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.005 50 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.

30-10-2012

S.C.Caro Trainer SRL anunta  achizitia prin procedura de prospectare a pietei - studiu al pietei distrugator de documente HSM 90.2 de la societatea ROPECO BUCURESTI SRL , cu sediul in Str. Industriilor nr.10 Chiajna jud. Ilfov, achizitie in valoare de 543.11 lei, la care se adauga 130.35 lei TVA,

Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.005 50 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


16-10-2012

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei - cerere de oferte pentru achizitionarea de Servicii de formare profesională in domeniul sanatatii si securitatii in munca -Curs  Inspector în Domeniul Securităţii şi sănătăţii în Munca, cod CPV 80330000-6

Documentatia pentru ofertanti se poate descarca apasand butonul „Descarca” sau se poate solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin posta pâna la data de 23.10.2012, ora 10:00
Data de deschidere a ofertelor 23.10.2012 ora 15:00
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea stricta a conditiilor din caietul de sarcini.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”

24-09-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  achizitia publica "aparat foto digital Cod CPV 38651600-9 -Canon Powershot SX260HS prin procedura de prospectare a pietei - studiu al pietei de la societatea Dante International SA , cu sediul in Sos Virtutii nr.148 spatiu E47 Sector 6 Bucuresti, achizitie in valoare de 1314.50 lei, la care se adauga 315.48 lei TVA.

Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


27-08-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Achizitia de servicii de securitate si sanatate in munca ID38833”  firmei SC SSM PROTECT TRAINING  SRL cu sediul in Bucuresti sector 4 Bdul. Marasesti  nr.19, etaj 3 ap.9 camera 1, pentru pretul oferit de 173.000 lei fara  TVA la care se adauga 0 lei TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare

Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


14-08-2012

SC Caro Trainer SRL comunica  REZULTATUL PROCEDURII de achizitie publica „ Achizitia de servicii de securitate si sanatate in munca”  firmei  SSM PROTECT TRAINING  SRL cu sediul in Bucuresti, sector 4, Bdul. Marasesti  nr.19, etaj 3 ap.9 camera 1, pentru pretul oferit de 173.000 lei fara  TVA la care se adauga 0 lei TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare - criteriul economic

Oferta  primita a fost evaluata din punct de vedere al cerintelor  minime ,  solicitarilor de natura tehnica stabilite prin documentatia pentru ofertanti transmisa operatorilor economici.
Oferta primita indeplineste in totalitate cerintele minime solicitate in documentatia pentru ofertanti

Contestatii se pot depune la adresa societatii din Str. Avram Iancu nr.16 sector 2 Bucuresti in termen de 6 zile.


02-08-2012

SC Caro Trainer SRL, cu sediul in Str. Avram Iancu nr.18-20, sector 2 Bucuresti, cod fiscal 17786957, va invita la procedura competitiva - cerere de oferta, avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica pentru prestarea serviciilor de securitate si sanatate in munca -servicii sanitare si de siguranta Cod CPV 71317200-5, -Servicii de consultanta sanitara si de siguranta Cod CPV  71317210-8 în cadrul proiectului “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.” POSDRU/40/3,2/G/38833
Forma contractului: contract de achizitie publica de servicii
Locul de prestare: 13 Societati comerciale de constructii si santierele acestora din Bucuresti si judetul Ilfov. Punctul de lucru al Beneficiarului, Str. Avram Iancu nr.16, Sector 2 Bucuresti
Propunerea financiara si propunerea tehnica: conform documentatiei pentru ofertanti care se poate obtine gratuit printr-o solicitare scrisa la punctul de lucru al firmei din Str. Avram Iancu nr.16, sector 2 Bucuresti sau prin e-mail la office@carotrainer.ro
Sursa de finantare: Fondul Social European, Bugetul de stat si Contributie proprie
Limba de redactare a ofertei: limba romana
Criterii minime de calificare: conform documentatiei pentru ofertanti:

 1. Situaţia ofertantului (inregistrare):
 • declaraţia privind eligibilitatea – Formularul 1
 • declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006
 •  Certificat de atestare fiscala -original
 •  Certificat constatator Registrul Comertului - original
 1. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)         
 • Certificat de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale -copie legalizata
 • Minim 3 persoane angajate in societate care au pregatirea necesara desfasurarii activitatilor de SSM.
 • Minim 2 persoane angajate cu pregatire de formator in domeniul SSM
 • Minim o persoana angajata cu studii postuniversitare de evaluator de riscuri la locul de munca
 • Dovada desfasurarii de activitati SSM in cadrul unui proiect cu finantare europeana cu valoare de min 100.000 lei 
 • Experienta in activitatea de SSM de min 5 ani.
 1. Capacitatea tehnică şi/sau financiara
 • Capacitate tehnica. Se solicita dovada cu dotarea materiala necesara desfasurarii de activitati SSM pe santiere de constructii in zona Bucuresti-Ilfov.
 • Se va prezenta cifra de afacere a societatii in ultimii 3 ani.
 • lista cuprinzând principalele contracte de servicii  similare din ultimii 3 ani  şi lista contractelor în derulare.

Perioada de valabilitate a ofertelor 60 de zile de la data deschiderii ofertelor
Pretul va fi exprimat in lei
Valoarea estimata a contractului: 190.000 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Pretul ofertei 60 puncte, Oferta tehnica 40 puncte.
Oferta se va depune in plic sigilat la Caro Trainer SRL, Str. Avram Iancu nr.16, sector 2 Bucuresti (la secretariat)
La oferta de baza NU se accepta oferte alternative
Data limita pentru depunerea ofertelor 13.08.2012, ora 10.00
Data limita pentru solicitarea de clarificari /raspuns la clarificari: 08.08.2011 / 09.08.2011
Data, ora si locul deschiderii ofertelor 13.08.2012, ora 15.00 la punctul de lucru al SC Caro Trainer SRL.            Persoană de contact: Eugen Catrina, Telefon: 031- 228 27 27, Fax: 031- 228 27 88, office@carotrainer.ro


03-07-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Achizitia de mobilier de birou COD CPV  3913  firmei SC MOBEXPERT  PIPERA  SRL  , cu sediul in Bucuresti, sector 2, Sos. Fabrica de Glucoza nr.21, etaj 1 birou 12 telefon: 021.242.10.40 fax: 021.242.10.78 număr de înmatriculare  J40/4300/2003  cod fiscal RO15327095  in valoare de 15.889,20 lei, la care se adaugă 3.813,41 lei TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost  oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.Pretul ofertei 50%, punctaj tehnic 50%.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro


19-06-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Achizitia de etichete autocolante   COD CPV  30192800-9  firmei SC CRISBI PROMOTIONAL SERVICES  SRL cu sediul in Bucuresti sector 3 Str. Nicolae Pascu nr.4, Bl. R2, Sc.B, Ap. 74 in valoare de 3727,8 lei la care se adauga 894,67 lei TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.

Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


08-06-2012

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferte pentru achizitionarea de mobilier de birou  CODURI  CPV  39131100-0, 39121100-7, 39157, 39111200-5

Documentatia pentru ofertanti si caracteristicile tehnice se pot descarca apasand butonul „Descarca” sau se poate solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin posta pâna la data de 20.06.2012, ora 12:00
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Pretul ofertei 50%, punctaj tehnic 50%.
Data de deschidere a ofertelor 20.06.2012 orele 15:00
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”


28-05-2012

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferte pentru achizitionarea de etichete autocolante   COD CPV  30192800-9

Documentatia pentru ofertanti si caracteristicile tehnice se pot descarca apasand butonul „Descarca” sau se poate solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin posta pâna la data de 08.06.2012, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor 11.06.2012 orele 15:00
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea stricta a conditiilor din caietul de sarcini.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”


23-03-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ achizitia de servicii inchiriere sala de conferinta Cod CPV 70310000-7 societatii RIN HOTEL MANAGEMENT SRL,  cu sediul in Str. Emil Racovita nr.70, vila 63 A1, camera 2, Voluntari, judetul Ilfov, contract in valoare de 3.870,98 lei, la care se adauga 929,02 lei TVA,

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.

Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro


29-02-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Achizitia de servicii realizare  materiale promotionale pentru promovarea proiectului.  COD CPV- 79823000-9  firmei PROCONSINFO SRL  , cu sediul in Bucuresti Str. C-tin Disescu nr.4, et. Parter +1,
ap.1-2, sector 1, pentru suma de 10.418,03 lei, la care se adauga 2.500,33 lei TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.

Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


22-02-2012

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de  Servicii inchiriere sala de conferinta Cod CPV 70310000-7

Documentatia pentru ofertanti si caracteristicile tehnice se pot descarca apasand butonul „Descarca” sau se poate solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 ,prin posta sau e-mail pâna la data de 01.03.2012, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor 02.03.2012 ora 12:00
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea stricta a conditiilor din caietul de sarcini.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”


06-02-2012

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de Servicii de realizare  materiale promotionale pentru promovarea proiectului.  COD CPV- 79823000-9

Documentatia pentru ofertanti si caracteristicile tehnice se pot descarca apasand butonul „Descarca” sau se poate solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin posta pâna la data de 13.02.2012, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor 15.02.2012 ora 15:00
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea stricta a conditiilor din caietul de sarcini.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”


16-01-2012

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Achizitia de Imbracaminte de protectie si de securitate COD CPV 35113400-3”  firmei SC RENANIA TRADE  SRL cu sediul in Otopeni str. Horea, Closca si Crisan nr. 5-7, judetul Ilfov, in valoare de 37.395,4 lei fara TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


19-12-2011

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Servicii de service IT ID38833” respectiv:
- Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei   Cod CPV 72267100-0
- Servicii de instalare de hardware Cod CPV  51611100-9
Societatii Comerciale ZSA COMPUTER SRL, cu sediul in Bucuresti Aleea Dobrina nr.2, Bl. 49, sc.2, ap.41, Sector 2, pentru suma lunara de 680 lei la care se adauga TVA-ul de 163.2 lei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost criteriul economic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


19-12-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de Imbracaminte de protectie si de securitate COD CPV35113400-3

Documentatia pentru ofertanti si caracteristicile tehnice se pot descarca apasand butonul „Descarca” sau se poate solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin posta pâna la data de 27.12.2011, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor 27.12.2011 ora 15:00
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea stricta a conditiilor din caietul de sarcini.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”


06-12-2011

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Servicii  de campanii de publicitate internet Cod CPV 79341400-0”  Societatii Comerciale ACCO SRL respectiv site-ul www.constructor.ro, cu sediul in Bucuresti Str. Grigore Alexandrescu nr.84, ap.1, Sector 1, pentru suma totala de 3.600 lei la care se adauga TVA-ul de 864 lei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost criteriul economic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


18-11-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie -cerere de oferta pentru achizitionarea de servicii Campanii de publicitate Internet Cod CPV  79341400-0

Descriere produse, caracteristici tehnice:
-Se vor posta banere publicitare 100 x 30 mm pe site-ul prestatorului de servicii de 3 ori timp de cate 10 zile pe perioada de derulare a proiectului. 
-Prin intermediul bazei de date a prestatorului cu firmele de constructii din zona Bucuresti Ilfov se vor transmite trei invitatii de participare la evenimente din cadrul proiectului.

Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin email la eugen.catrina@carotrainer.ro pâna la data de 25.11.2011, ora 12:00.
Data de deschidere a ofertelor 28.11.2011 ora 16:00
Criteriul de atribuire: “criteriul economic” pretul ofertei 60%, punctajul tehnic 40%..
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”

 


17-11-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de servicii SERVICE IT:
-intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei   Cod CPV 72267100-0
-Servicii de instalare de hardware Cod CPV  51611100-9

Descriere servicii:
-Se vor efectua service si operatii de intretinere lunare pentru echipamentele mentionate in caietul de sarcini.
-Se vor configura in retea si vor fi configurate din punct de vedere al drepturilor de acces si securitate informationala
-Se vor instala si configura la cerere aplicatii software pe toata perioada de derulare a proiectului

Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin email la eugen.catrina@carotrainer.ro pâna la data de 23.11.2011, ora 12:00.
Data de deschidere a ofertelor 24.11.2011 ora 15:00
Criteriul de atribuire: “criteriul economic” pretul ofertei 60%, punctajul tehnic 40%..
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”

 


16-11-2011

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Servii Design si Grafica Publicitara Cod CPV  79822500-7  Biroului Individual Arhitectura LUCIAN HATU  cu sediul in Bucuresti Aleea Istru nr.2A, Bl. A14D, sc.3, ap.32 Sector 6, pentru suma totala de 16.500 lei fara TVA
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost pretul cel mai scazut.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


02-11-2011

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractelor de achizitie publica „ Achizitia de calculatoare portabile, calculator desktop, multifunctional- ID 38833”  dupa cum urmeaza:

1. Calculator portabil nr.1 si calculator portabil nr.2 Societatii Comerciale SCOP COMPUTERS SA cu sediul in Bucuresti Str. Barbu Vacarescu nr.162 Sector 2, pentru suma totala de 8.519 lei la care se adauga TVA-ul de 2.044,56 lei
2. Computer desktop Societatii Comerciale ROMBYTE SYSTEM SRL cu sediul in Bucuresti Bdul Ion Mihalache 70-84, Bl. 45, ap.48 Sector 1 pentru suma de 4.880 lei la care se adauga TVA-ul de 1.171,20 lei
3. Imprimanta multifunctional Societatii Comerciale ROPECO BUCURESTI cu sediul in Chiajna Str Industriilor 10,  Jud Ilfov pentru suma de 3.990 lei la care se adauga TVA-ul de 957,60 lei

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost criteriul economic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


02-11-2011

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „Achizitia de licente programe de calculator- ID 38833”  Societatii Comerciale SCOP COMPUTERS SA cu sediul in Bucuresti Str. Barbu Vacarescu nr.162 Sector 2, pentru suma totala de 4.029,60 lei la care se adauga TVA-ul de 967.10 lei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost pretul cel mai scazut.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


01-11-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de Servii Design si Grafica Publicitara Cod CPV  79822500-7

Descriere produse, caracteristici tehnice:
-Se vor executa lucrari de creatie logo, design grafic, si materiale grafice necesare promovarii imaginii campaniei si proiectului.
-Se vor crea machete grafice pentru: Afise A3, 4 roll-upuri, pliante FSE, mape, banere on-line
-Se vor crea machete grafice pentru inscriptionarea de pixuri, casti protectie, salopete, ochelari protectie, centuri, alte materiale.

Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin email la eugen.catrina@carotrainer.ro pâna la data de 08.11.2011, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor 08.11.2011 ora 16:00
Se vor prezenta sau descrie lucrari care sa dovedeasca experienta in domeniu.
Criteriul de atribuire: „in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor minimale.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”


18-10-2011

SC Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie publica „ Produse consumabile de birotica si papetarie ID38833 Cod CPV  30192700-8”  firmei SC Office Pro Media  SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Iancului, nr.128, bl G, parter, Sector 2, in valoare de 4.800,70 lei fara TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile pe Internet la adresa http:/www.carotrainer.ro sau la telefon 031.228 27 50 , e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


11-10-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de calculatoare portabile, calculator desktop, multifunctional- ID 38833:
-Computer portabil cu sistem de operare               Cod CPV 30213100-6     2 buc
-Computer de birou cu sistem de operare              Cod CPV 30213300-8     1 buc
-Imprimanta multifunctionala Laser color               Cod CPV 30232110-8     1 buc

Documentatia pentru ofertanti si caracteristicile tehnice se pot descarca apasand butonul „Descarca” sau se pot solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin posta pâna la data de 18.10.2011, ora 10:00
Data de deschidere a ofertelor 18.10.2011 ora 15:00
Criteriul de atribuire: „criteriul economic”: pretul ofertei 60%, punctajul tehnic 40%.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”

 


11-10-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de licente programe de calculator- ID 38833”
-Pachete software pentru editare de text Cod CPV 48317000-3
                             Microsoft Office Business 2010                              2 buc
-Pachete software pentru tehnoredactare computerizata Cod CPV 48315000-9
                            Microsoft Project 2010                                            1 buc
Licentele se vor instala pe doua sisteme care urmeaza a se achizitiona in luna octombrie 2011.
Tipul licentelor trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind drepturile de autor si sa permita licentierea firmei, respectiv inregistrarea celor 3 licente pe sistemele care urmeaza a se achizitiona.   

Documentatia pentru ofertanti se poate descarca apasand butonul „Descarca” sau se poate solicita prin email la office@carotrainer.ro
Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin posta pâna la data de 18.10.2011, ora 10:00
Data de deschidere a ofertelor 18.10.2011 ora 17:00
Criteriul de atribuire: „in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor minimale.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”

 


27-09-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de produse consumabile de birotica si papetarie Cod CPV  30192700-8.
Descriere produse, caracteristici tehnice:

Nr.

Denumirea

U.M.

Cantitate

crt

produsului/caracteristici

 

 

0

1

2

3

1

Hartie copiator 80gr/mp, 500coli/top

top

300

2

Capse 24/6

cut

40

3

Capsator profesional 100coli

buc

1

4

Rezerva flipchart

buc

5

5

Marker permanent

buc

20

6

Marker whiteboard  3 culori

buc

20

7

Creion mecanic 0.7 tip Rotring

buc

5

8

Rezerve 0.7 HB

buc

20

9

Biblioraft A4 de 8cm marmorat

buc

50

10

Dosar plastic cu sina si gauri ,diferite culori

buc

50

11

Fluid corector

buc

2

12

Folii de protectie documente A4 cu perforatii

set

50

 

standard 100 buc/set

 

 

13

Plicuri A4 autoadeziv

buc

100

14

Plicuri A5 autoadeziv

buc

500

15

Notes autoadeziv 76*101mm, 100 file/set

buc

50

16

Cutii arhivare carton

buc

200

17

Role fax

buc

12

18

Separator carton color 12/set

set

5

19

Calculator birou 16digiti

buc

2

20

Dosar carton cu sina

buc

300

21

Pixuri inscriptionabile  3 modele

buc

300

Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin email la eugen.catrina@carotrainer.ro pâna la data de 04.10.2011, ora 10:00
Data de deschidere a ofertelor 04.10.2011 ora 15:00.
Criteriul de atribuire: „in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor minimale.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 28, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”


11-08-2011

S.C.Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de achizitie de stampile cu text  Cod CPV   30192153-8, Societatii Comerciale TRODAT  S.R.L. contract in valoare de  240 lei fara TVA la care se adauga TVA-ul de 57.6 lei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile la telefon 031.228 27.27,sau e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


29-07-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de stampile cu text  Cod CPV   30192153-8
Descriere produse, caracteristici tehnice:

 •        1. Stampila dreptunghiulara cu textul “ Solicitat rambursare FSE – POSDRU/40/3.2/G/38833”
 •        2. Stampila dreptunghiulara  cu textul : “SC CARO TRAINER SRL, Intrare/Iesire nr:……ziua…….luna.......anul.........."
 •        3. Stampila dreptunghiulara cu textul : “Conform cu originalul”
 •        4. Stampila rotunda cu denumirea societatii.
  Ofertele se depun la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin email la eugen.catrina@carotrainer.ro pâna la data de 05.08.2011, ora 10:00. Data de deschidere a ofertelor 5.08.2011 orele: 15:00

  Criteriul de atribuire: „in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor minimale.

  Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 27, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”

21-06-2011

S.C.Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de servicii:
“Inchiriere sala conferinta ID 38833” Cod CPV 70310000-7 firmei SC. RIN HOTEL MANAGEMENT SRL cu sediul in Oras Voluntari, Str. Emil Racovita, Nr 70, Vila 63A1, Parter, Camera 2, Jud Ilfov; prin punct de lucru Vitan, Hotelul RIN Grand, din Bucuresti, soseaua Vitan Barzesti nr. 7D, cod postal 042121, sector 4, contract in valoare de  1.935.48 Lei fara TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost exclusiv oferta cu pretul cel mai mic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile la telefon 031.228 2727,sau e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


15-06-2011

S.C.Caro Trainer SRL anunta  atribuirea contractului de servicii:
Servicii de proiectare site, web design 38833– COD CPV 72413000-8 firmei SC LACEA SOFT SRL, contract in valoare de  7.000 Lei fara TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost -oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile la telefon 031.228 2727,sau e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


08-06-2011

n cadrul proiectului “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 3; D.M.I. 3.2, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/40/3.2/G/38833, SC CARO TRAINER SRL in calitate de Beneficiar, invita operatorii economici interesati sa participe cu oferta in cadrul procedurii de prospectare a pietei - studiu al pietei pentru contractarea serviciilor:
“Inchiriere sala conferinta ID 38833” Cod CPV 70310000-7
In pretul ofertelor vor incluse urmatoarele facilitati:
-inchiriere sala conferinta pentru min 100 persoane participante intre orele 8:00 – 14:00
-sala sa fie dotata cu videoproiector, instalatie sonorizare, aer conditionat
-sala sa dispuna de spatiu suficient pentru afisarea de banere
-se vor asigura urmatoarele servicii:
            -personal si/sau afise pentru indrumarea participantilor
            -inaintea inceperii conferintei se va asigura un coffee break cu cafea, ceai, apa 
            -la finalul conferintei se va asigura un coffee break cu sandwich-uri, patiserie dulce si sarata, apa
Ofertele se depune la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, str. Avram Iancu, Nr. 16, Sector 2, pâna la data de 15.06.2011, ora 10:00. Criteriul de atribuire: „in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor minimale.Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel./fax: 031-228-2750, e-mail:office@carotrainer.ro,  persoana de contact Eugen Catrina    


02-06-2011

În cadrul proiectului “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 3; D.M.I. 3.2, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/40/3.2/G/38833, SC CARO TRAINER SRL in calitate de Beneficiar, invita operatorii economici interesati sa participe cu oferta in cadrul procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru contractarea Servicii de Proiectare Site, WEB Design COD CPV 72413000-8
Valoarea estimata a contractului 8000 lei fara TVA
Ofertantii vor prezenta in plic sigilat
-Formular 1 DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
-Formular 2 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
-Copie dupa Certificat de inregistrare
-Oferta tehnica corespunzatoare cerintelor de proiectare si specificatiilor tehnice.
Cerinte proiectare web design si specificatii tehnice site
Design unic –nu se accepta preluari de template-uri- personalizat cu logo-uri si sigle ale beneficiarului                                           1p pentru fiecare template prezentat  max 5p
-Nr de pagini web nelimitat si nespecificat functie de atingerea obiectivelor siteului                     5p
-Meniu de navigare                                    5p
-elementele prin care se face navigatia in site sa fie intuitive si usor de folosit
-Procesare max100 imagini ;                     5p
-Formulare dinamice ;                               5p
-Formular de abonare newsletter ;              5p
-Motor de cautare intern ;                          5p
-Baza de date ;                                         5p
-clientii care se aboneaza pentru newslettere
-clientii care se aboneaza pentru studierea bibliotecii
-clientii care se aboneaza pentru downloadarea de documente/rapoarte/legislatie din biblioteca ….
-Instalarea site-ului pe server ;                    5p
-Modul de administrare: CMS                      30p
-adaugare/editare/stergere/ordonare a informatiilor din toate paginile siteului
-posibilitatea inserarii/actualizarii  cu usurinta text
-posibilitatea inserarii de poze si filme
-posibilitatea inserarii de documente in format .pdf, .jpg
-posibilitatea inserarii de linkuri si/sau trimiteri catre alte site-uri
-interfata facila pentru trimiterea de newslettere la abonati
-Timp de realizare                                       10p    
-Mentenanta 24 luni                                     10p
-posibilitate sa vada on-line avansarea lucrarii                 5p
Total 100 puncte

Ofertele se depune la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, str. Avram Iancu, Nr. 16, Sector 2, pâna la data de 08.06.2011, ora 10:00. Data de deschidere a ofertelor 08.06.2011 orele: 16:00
Criteriul de atribuire: „ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” Pretul ofertei avand pondere 60%, cerintele serviciilor avand pondere 40%.
Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, formulare sau contractul de prestari servicii ne puteti contacta la tel./fax: 031-228-2750, e-mail:office@carotrainer.ro, persoana de contact Eugen Catrina


30-05-2011

S.C.Caro Trainer SRL anunta  atribuirea urmatoarelor contracte de achizitie:
Servicii de contabilitate – COD CPV 79211000-6, Expert contabil- Teodorescu Gordana Cristina contract in valoare de  101.328 Lei fara TVA pentru toata durata de implementare a proiectului.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.
Servicii de audit – COD CPV 79212100-4, Auditor financiar independent- Mateescu Iuliana Mioara contract in valoare de 54.220 Lei fara TVA pentru toata durata de implementare a proiectului.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile la telefon 031.228 2727,sau e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


20-05-2011

S.C.Caro Trainer SRL anunta atribuirea contractului de achizitie:
Servicii de investigatii si consultatii de medicina muncii - COD CPV 85147000-1,
firmei Centrul de sanatate Medic Line Business Health S.R.L. contract in valoare de 785 lei fara TVA/ an, Total valoare pentru perioada de 2 ani de implementare proiect 1.570 Lei fara TVA
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile la telefon 031.228 27.27,sau e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


06-05-2011

In cadrul proiectului "Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor." Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 3; D.M.I. 3.2, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/40/3.2/G/38833, SC CARO TRAINER SRL in calitate de Beneficiar, invita operatorii economici interesati sa participe cu oferta in cadrul procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru contractarea serviciilor de investigatii si consultatii de medicina muncii necesare beneficiarului conform ordinului nr.933/2002 al Ministerului Sanatatii si Familiei si Ordinului nr. 508/2002 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.Functia/meseria:
-Manager proiect cod: 241919 poate fi conducator auto
-Asistent manager proiect cod:241919
-Expert contabil verificator cod:241105
-Consilier si consultant juridic cod: 111009
-Specialist relatii publice cod:244701
-Expert SSM/Inspector protectia muncii cod: 241203 -4 persoane
-Secretara cod:411501
-Menajera cod:913101
Ofertele se depune la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, str. Avram Iancu, Nr. 16, Sector 2, pana la data de 13.05.2011, ora 10:00. Data de deschidere a ofertelor 13.05.2011 orele: 16:00

Criteriul de atribuire: "in mod exclusiv, pretul cel mai scazut", cu respectarea cerintelor minimale.Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel./fax: 031-228-2750, e-mail:office@carotrainer.ro, persoana de contact Eugen Catrina


06-05-2011

În cadrul proiectului “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.” finantat prin POSDRU, ID 38833, CARO TRAINER invita operatorii economici interesati la procedura competitiva – cerere de oferta avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica Cod CPV 79212100-4 Servicii de audit.
Procedura aplicata: Procedura competitiva (cerere de oferta)   
Forma contractelor: contracte de servicii.
Locul de prestare: Punctul de lucru al Beneficiarului, Str. Avram Iancu nr.16, Sector 2 Bucuresti
Propunerea financiara si propunerea tehnica: conform documentatiei de atribuire care se poate obtine de la sediul firmei din Str. Avram Iancu nr.16, sector 2 Bucuresti.
Sursa de finantare: Fondul Social European, Bugetul de stat si Contributie proprie
Limba de redactare a ofertei: limba romana
Criterii minime de calificare: conform documentatiei de atribuire
Situaţia personală a ofertantului:Pentru demonstrarea situaţiei personale, ofertantul va trebui să prezinte:
-declaraţia privind eligibilitatea – Formularul 1
-declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006 – Formularul 2
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
-Autorizatie emisă de Camera Auditorilor Financiar din România privind înregistrarea ofertantului în Registrul -Auditorilor financiari activi în anul 2010 – copie legalizată
-Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original
-Declaraţia pe propria răspundere a auditorului autorizat din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau de catre Departamentul de Monitorizare si Competenta Profesionala al CAFR.
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
-lista cuprinzând principalele contracte de servicii  similare din ultimii 3 ani  şi lista contractelor în derulare (dacă există) - formularul 4 - în original
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
Pretul va fi exprimat in lei.
Valoarea estimata a contractului:
57.000 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Oferta se va depune in plic sigilat la Caro Trainer SRL, Str. Avram Iancu nr.16, sector 2 Bucuresti (la secretariat)
La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.
Data limita pentru depunerea ofertelor 17.05.2011, ora 10.00.
Data limita pentru solicitarea de clarificari /raspuns la clarificari: 12.05.2011 / 14.05.2011
Data, ora si locul deschiderii ofertelor 17.05.2011, ora 12.00 la punctul de lucru al SC Caro Trainer SRL
Documentatiile de atribuire pot fi obtinute de la punctul de lucru al societatii din Str. Avram Iancu nr. 16 sector 2 Bucuresti, incepand cu data de 06.05.2011

Persoană de contact: Eugen Catrina
Telefon: 031- 228 27 27
Fax: 031- 228 27 50
email:eugen@carotrainer.ro


06-05-2011

În cadrul proiectului “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”finantat prin POSDRU, ID 38833, CARO TRAINER invita operatorii economici interesati la procedura competitiva – cerere de oferta avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica CPV 79211000-6 Servicii de contabilitate.
Procedura aplicata: Procedura competitiva (cerere de oferta)   
Forma contractelor: contracte de servicii.
Locul de prestare:
Punctul de lucru al Beneficiarului, Str. Avram Iancu nr.16, Sector 2 Bucuresti.
Propunerea financiara si propunerea tehnica:
conform documentatiei de atribuire care se poate obtine de la sediul firmei din Str. Avram Iancu nr.16, sector 2 Bucuresti.
Sursa de finantare: Fondul Social European, Bugetul de stat si Contributie proprie.
Limba de redactare a ofertei:
limba romana.
Criterii minime de calificare:
conform documentatiei de atribuire.
Situaţia personală a ofertantului.
Pentru demonstrarea situaţiei personale, ofertantul va trebui să prezinte:
-declaraţia privind eligibilitatea – Formularul 1
-declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006 – Formularul 2
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
-Copie certificată de pe dovada că este înscris în Registrul experţilor contabili activi, întocmit pe anul 2010/2011 şi că deţine viza de membru activ în CECCAR.
-Certificat de atestate a calităţii de expert contabil eliberat de CECCAR- copie legalizată;
-Carnet de membru al CECCAR vizat cu menţiune Activ pentru anul respectiv – copie certificată.
-Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original.
-Declaraţia pe propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau Comisiile de disciplină CECCAR Capacitatea tehnică şi/sau profesională.
-Lista cuprinzând principalele contracte de servicii  similare din ultimii 3 ani  şi lista contractelor în derulare (dacă există) - formularul 4 - în original.
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
Pretul va fi exprimat in lei.
Valoarea estimata a contractului: 103.400 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Oferta se va depune in plic sigilat la Caro Trainer SRL, Str. Avram Iancu nr.16, sector 2 Bucuresti (la secretariat).
La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.
Data limita pentru depunerea ofertelor 17.05.2011, ora 10.00
Data limita pentru solicitarea de clarificari /raspuns la clarificari: 12.05.2011 / 14.05.2011
Data, ora si locul deschiderii ofertelor 17.05.2011, ora 12.00 la punctul de lucru al SC Caro Trainer SRL.
Documentatiile de atribuire pot fi obtinute de la punctul de lucru al societatii din Str. Avram Iancu nr. 16 sector 2 Bucuresti, incepand cu data de 06.05.2011

Persoană de contact: Eugen Catrina
Telefon: 031- 228 27 27
Fax: 031- 228 27 50.
email: eugen@carotrainer.ro
 


03-05-2011

S.C.Caro Trainer SRL anunta atribuirea contractului de achizitie:
Servicii de agentii de presa - COD CPV 92400000-5, firmei COLOSAL Import Export S.R.L. contract in valoare de 744,24 lei fara TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caştigătoare a fost oferta cu pretul cel mai mic.
Informaţiile suplimentare sunt disponibile la telefon 031.228 27.27,sau e-mail la adresa: office@carotrainer.ro.


21-04-2011

SC CARO TRAINER SRL in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie - cerere de oferta pentru achizitionarea de servicii de agentii de presa.
Se vor oferta explicit costurile pentru:

-publicarea unui anunt invitatie de participare licitatie
-publicarea unui anunt de atribuire contract
-participarea unui reprezentant la Conferinta de presa, redactarea si publicarea comunicatului de presa.   
Oferta se depune la sediul SC CARO TRAINER SRL din Bucuresti, Str.Avram Iancu nr.16, Sector 2 sau prin email la eugen.catrina@carotrainer.ro pâna la data de 27.04.2011, ora 10:00. Data de deschidere a ofertelor 27.04.2011 orele 16:00. Criteriul de atribuire: „in mod exclusiv, pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor minimale. Achizitia se realizeaza in cadrul contractului
POSDRU/40/3.2/G/38833, pentru proiectul “Construieste in siguranta!-Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul constructiilor.”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la tel.: 031-228 27 27 , fax 031-228 27 27, e-mail: office@carotrainer.ro. Persoana de contact Eugen Catrina”

 
stiri & evenimente
Abonati-va la newsletter: